Historia jonë

IamWater, Scardica® është vizioni dhe krijimi i Mimoza dhe Avni Thaqi nga Tetova. Ata janë në biznes që në vitin 1999, me një nga kompanitë më të suksesshme të tyre “Sun and Stars”.
Edhe pse Maqedonia Veriore është një shtet i vogël, bjeshkët e maleve të Sharrit mbajnë ujin burimor me cilësinë e ujërave më të mirë në botë.

Në një ngjitje nëpër bjeshkët e Sharrit, Avniu e gjeti një burim uji, e mbushi pëllëmbën e tij dhe në momentin që e piu, e dinte se ishte dicka e vecantë. Menjëherë e dërgoi në një laborator dhe të gjithë u shokuan kur i panë rezultatet. Ky ujë kishte cilësi më te mira se anjë ujë që kishin analizuar ndonjëherë.

Avniu dhe Mimoza u përkushtuan që ky ujë të mbushet nëpër shishe dhe ti shërbehet jo vetëm popullit tonë, po në të ardhmen edhe të gjithë botës.

Our Story

Iam Water, Scardica® was a vision, now a creation of Mimoza and Avni Thaqi from Tetovo. Being in the business since 1999 they have built their successful "Sun and Stars" brand. Despite the fact that North Macedonia is a relatively small country, Sharr Mountain holds one of the best quality spring water in the world. On a hike across the mountains, Avni found a water spring, filled his palm with water and from the moment that he drank he knew that this water was something extraordinary. He immediately took the water to a laboratory for testing. The results were shocking to everyone. The water quality was above the charts compared to any other they have ever tested. Avni and Mimoza were devoted to serve this water not only to their country and nation, but to the whole world.

Iam Water Scardica беше визија, сега веќе креација на Мимоза и Авни Таќи од Тетово. Во бизнисот се од далечната 1999 година со нивниот најуспешен "Sun and Stars" бренд. Имајќи во предвид дека Македонија е релативно мала земја, една од најстарите планини во светот, Шар Планина, е извор на една од најквалитетните изворски води во светот. На една прошетка во природа, Авни наиде на планински извор, ја наполни дланката со вода од изворот и ја 

проба. Пиејќи од водата во дланката ја почувствува нејзината чистина и знаеше дека пие нешто извонредно. Набргу потоа ја однесе водата во лабораторија на испитување. Резултатите беа шокантни. Квалитетот на водата беше нешто кое го немаа никогаш видено. Од тој ден Авни и Мимоза беа посветени во напорот да ја донесат ова вода не само на нивната нација, туку и на целиот свет.

                 Hашата историја

Our company: Sun and Stars Doo

Adress:Теарце ул. 101 . ОДРИ 1225 Тетово

tel:+38976256899

© 2020 by Iam water Scardica

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon