top of page
Search

Pini iam water scardica

Konsumi i ujit të shëndetshëm është me rëndësi sepse rreth 65 % e trupit tonë është ujë. Andaj, ne ju sugjerojmë të pini ujin më të mirë të tokës sonë#iamwaterscardica

Конзумирањето на здрава вода е важна затоа што околу 65 % од нашето тело е составено вода. Затоа ви ја препорачуваме да ја пиете најдобрата вода на нашата земја #iamwaterscardica


13 views0 comments
bottom of page